Προσφορά!

Κριτική σκέψη και τέχνες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Υπότιτλος: Η περίπτωση των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

Συγγραφέας: Γεώργιος Γιωτόπουλος

ISBN: 978-618-5387-14-3

Κατηγορία: Εκπαίδευση

Διαστάσεις: 16×23 εκ

Σελίδες: 258

Έκδοση: Πάτρα, 2019

5,00 

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

Κωδικός προϊόντος: 978-618-5387-14-3 Κατηγορίες: , Ετικέτα:

Στο παρόν βιβλίο, γίνεται προσπάθεια να διαπιστωθεί εάν παράγεται κριτικός στοχασμός στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και σε ποια έκταση στις υπό μελέτη ομάδες των ΣΔΕ (Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας), μέσω της μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας».

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος (κεφάλαια 1 – 3), γίνεται παρουσίαση της μεθόδου καθώς και εφαρμογή της σε 14 εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές/τριες ενηλίκων. Στο κεφάλαιο 1, δίνονται οι ορισμοί της μη τυπικής εκπαίδευσης, αναφέρονται οι νόμοι ίδρυσης των ΣΔΕ, καθώς και το περιεχόμενο των σπουδών. Επίσης, γίνεται αναφορά στις θεωρίες μάθησης ενηλίκων καθώς και ανάλυση της μετασχηματίζουσας μάθησης. Στο κεφάλαιο 2, δίνεται ο ορισμός της κριτικής σκέψης τόσο στην τυπική εκπαίδευση, όσο και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Ακολουθεί ο ορισμός της τέχνης, παρουσιάζονται οι μορφές της, τα χαρακτηριστικά και οι ειδικές μεθοδολογίες ανάπτυξής της, τόσο στην εκπαίδευση ενηλίκων όσο και στην τυπική εκπαίδευση. Στο κεφάλαιο 3, γίνεται παρουσίαση της μεθόδου Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας του Κόκκου.

Στο δεύτερο μέρος, πραγματοποιείται εκπαίδευση με χρήση της μεθόδου σε δύο τμήματα καταρτιζομένων που φοιτούν στο ΣΔΕ Πάτρας και υπάγονται στην τυπική εκπαίδευση από δύο εκπαιδευτές ενηλίκων. Οι διδασκαλίες γίνονται από δύο εκπαιδευτές – εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι από την ομάδα των δεκατεσσάρων εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών που επιμορφώθηκαν στο πρώτο μέρος της έρευνας.

Στα κεφάλαια 4 και 5 περιλαμβάνεται η εμπειρική έρευνα, όπου εκεί περιγράφονται ο σκοπός, οι στόχοι, ο σχεδιασμός και γίνεται διατύπωση των ερευνητικών ερωτημάτων. Τεκμαίρεται επίσης η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων για την έρευνα. Κατόπιν παρουσιάζονται τα δείγματα, τα μέσα συλλογής των δεδομένων και ακόμη γίνεται αναφορά σε περιορισμούς και σε δυσκολίες που ο γράφων συνάντησε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Έπειτα, γίνεται εκτεταμένη παρουσίαση των ερευνητικών σταδίων της έρευνας δράσης. Στο κεφάλαιο 6, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Οι συνεντεύξεις και η κλείδα παρατήρησης αναλύονται και συγκρίνονται παρέχοντας απαντήσεις στα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί στο θεωρητικό μέρος. Κλείνοντας το κεφάλαιο, γίνεται καταγραφή των συμπερασμάτων και προτείνονται μελλοντικές δράσεις.

Στο κεφάλαιο 7 υπάρχει ένα ευρετήριο όρων για την εύκολη αναζήτηση ορισμών και την επεξήγησή τους ενώ στο κεφάλαιο 8 παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές.

Το παρόν πόνημα κατέδειξε ότι η μέθοδος «Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω της Αισθητικής Εμπειρίας» του Α. Κόκκου, μπορεί να εφαρμοστεί και σε καταρτιζόμενους της τυπικής εκπαίδευσης των ΣΔΕ, πέρα από τους ενήλικους εκπαιδευόμενους, καθώς τους φέρνει αντιμέτωπους με τις παραδοχές και τα στερεότυπα που έχουν, ενισχύοντας παράλληλα την κριτική σκέψη τους.

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.