Γεώργιος Γιωτόπουλος

Γεννήθηκε στην Πάτρα. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Τ.Ε. του ΤΕΙ Λαμίας και κάτοχος πτυχίου Παιδαγωγικών Σπουδών από την ΠΑ.ΤΕ.Σ. – Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. Πάτρας (νυν Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Το 2014 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Ε.Α.Π. (Μ.Δ.Ε. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων), ενώ το 2018 κατέστη διπλωματούχος στο Μ.Δ.Ε. με τίτλο Διοίκηση Εκπαίδευσης από το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Έχει συμμετάσχει ως επιμορφωτής / εκπαιδευτής ενηλίκων / εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΤΕΙ Πάτρας, στο ΤΕΙ Καλαμάτας (Παράρτημα Σπάρτης) και σε διάφορους φορείς π.χ. Κ.Ε.Κ, Κ.Ε.Ε., Ι.Ε.Κ., Κ.Δ.Β.Μ., Ε.Κ.Δ.Δ.Α., Ι.Ε.Π.

Από το 2017 είναι υποδιευθυντής στο Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με τις καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας με χρήση Τ.Π.Ε., τη μετασχηματίζουσα μάθηση και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι πρεσβευτής του eTwinning στο νομό Αιτωλοακαρνανίας και πρεσβευτής του Scientix.

Από τις εκδόσεις ΤΟ ΔΟΝΤΙ κυκλοφορούν:
-Η μελέτη «Σχολείο και τέχνες» (2018)
-Η μελέτη «Κριτική σκέψη και τέχνες στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» (2019)